Semsvannet GeoPark


Publisert: 13.04.2015
Arkhimedes har utviklet og drifter den mobile guiden for NaKuHel.

Semsvannet GeoPark fikk sin start 1. juni 2014 med «avduking» av 6 nye informasjonsskilt om steinparken ved inngangen til Semsvannsområdet (utenfor NaKuHel-senteret). Et helt lite geologisk bibliotek over Askers geologi finnes her.  

Våren 2015 er Bockelie og Ruis ajourførte geologiske kart over Semsvannsområdet i stor målestokk 1:10.000 ferdigstilt.  Arbeidet med kartene har pågått over en 40 års periode, og er helt enestående i norsk sammenheng.

Videre er det lagt ut på nett en geotur med 9 poster som er tilpasset mobilbruk, med mange bilder, geologiske kartutsnitt  og mye informasjon .

Endelig har vi presentasjonsbrosjyren som du nå holder i hånden. Her får du informasjon om geoturen som er nevnt ovenfor, samt at vi også viser noe av mangfoldet rundt Semsvannet når det gjelder flora og fauna. Alt dette burde bidra til at mange kan få et mer aktivt forhold til naturen rundt vannet.

Vi har en klar visjon om å føre utviklingen videre for ytterligere å synliggjøre ovenstående årsaksrekke. Med den spilles også inn helseaspektet og dermed er hele NaKuHel –ideen med.

Med gode aktivitets og informasjonsopplegg fremover, er UNESCO-godkjennelse et klart mål. Dette vil øke områdets attraktivitet og åpne opp for geo-turisme.